Νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, πυκνωτής, ηλεκτρισμός, διάδοση του φωτός, λίγη ατομική φυσική, οριζόντια βολή, κυκλική κίνηση, ορμή.....και θερμοδυναμική.

Φυσική Β Λυκείου

physicsnet, ασκήσεις φυσικής, πανελλήνιες εξετάσεις, Σ. Ραμιώτης

Mε μια λέξη χάος. Σε πρώτη ανάγνωση η ύλη της φυσικής δείχνει απογοητευτική. Είναι έτσι τελικά ; Ας δούμε αναλυτικότερα την ύλη.

 

Νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, πυκνωτής, ηλεκτρισμός . Εδώ γίνεται μια εύκολη προσέγγιση. Τα περισσότερα έχουν αναφερθεί ξανά στη Γ γυμνασίου. Η ύλη αυτή δεν αναφέρεται στη Γ λυκείου.

 

Διάδοση του φωτός, ατομική φυσική. Εννοιολογικά δύσκολο κεφάλαιο. Για την κατανόηση της διάδοσης του φωτός απαιτούνται βασικές έννοιες από τα κύματα τα οποία αρκετοί μαθητές δεν έχουν διδαχθεί στη Γ γυμνασίου. Η ύλη αυτή δεν αναφέρεται στη Γ λυκείου.

 

Οριζόντια βολή, ομαλή κυκλική κίνηση, ορμή, κρούση. Αν και συνήθως διδάσκονται σε ένα βασικό επίπεδο, μπορούμε να εμβαθύνουμε αρκετά αφού είναι έννοιες που θα ξανασυναντήσουμε στη Γ Λυκείου. 

 

Θερμοδυναμική. Απαιτείται η εκμάθηση πολλών τύπων, αλλά με την κατάλληλη μεθοδολογία και την επίλυση πολλών ασκήσεων καταλήγει να θεωρείτε από τους μαθητές ένα εύκολο κεφάλαιο. Η ύλη αυτή δεν αναφέρεται στη Γ λυκείου.

Κίνηση φορτίου σε πεδίο, πυκνωτής . Τα περισσότερα έχουν αναφερθεί ξανά στη φυσική γενικής παιδείας και προσανατολισμού ( οριζόντια βολή). Η ύλη αυτή δεν αναφέρεται στη Γ λυκείου.

Προγραμματισμός ύλης

Φυσική γενικής παιδείας: 1 ώρα ( 60 min ) την εβδομάδα

Από Σεπτέμβριο ως τέλος Δεκεμβρίου στη διάρκεια 16 περίπου εβδομάδων γίνεται η αναλυτική παρουσίαση της ύλης της φυσικής γενικής παιδείας. Δίνονται όλες οι απαραίτητες μεθοδολογίες, λύνουμε πολλές ασκήσεις και γράφουμε 3 διαγωνίσματα.

Φυσική προσανατολισμού: 1,5 ώρα ( 90 min ) την εβδομάδα

Αρχίζουμε με τα κεφάλαια που θα μας χρειαστούν και στη Γ λυκείου, οριζόντια βολή, κυκλική κίνηση, ορμή - κρούση. Στα κεφάλαια αυτά θα εμβαθύνουμε αρκετά, έως και το επίπεδο της Γ λυκείου. Η παρουσίασή τους θα διαρκέσει περίπου 8 εβδομάδες και θα γράψουμε 2 διαγωνίσματα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, περνάμε σε ύλη η οποία δεν αναφέρεται στη Γ λυκείου, κινητική θεωρία, θερμοδυναμική, κίνηση φορτίου σε πεδίο. Στην ύλη αυτή θα αναφερθούμε στο μάθημα της γενικής παιδείας, αφού όπως είπαμε δεν χρειάζεται καθόλου στη Γ λυκείου.

Από την αρχή του Νοεμβρίου ως το τέλος του Απριλίου, στη διάρκεια 23 περίπου εβδομάδων γίνεται εισαγωγή στην ύλη της Γ λυκείου . Θα δουλέψουμε όλο το πρώτο κεφάλαιο ( κρούσεις ) και θα συνεχίσουμε στις ταλαντώσεις. Θα γράψουμε 3 διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελληνίων.

Η αξία των διαγωνισμάτων

Εξαιρετικά σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής ο μαθητής να δοκιμαστεί σε διαγωνίσματα τα οποία θα έχουν την ίδια διαμόρφωση με ένα διαγώνισμα πανελληνίων Γ λυκείου ( διαγωνίσματα προσομοίωσης ).

Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα ασκηθεί στην ύλη της Β λυκείου, θα δει τα κενά του ώστε να τα καλύψει και κυρίως θα μάθει να γράφει και να παρουσιάζει το γραπτό του, όπως πρέπει το κάνει στις πανελλήνιες.

Αυτό θα του επιτρέψει να είναι εξοικειωμένος με την αντιμετώπιση απαιτητικών διαγωνισμάτων, ήδη από  τη Β λυκείου.

Συνολικά θα δωθούν 6 διαγωνίσματα.

Τράπεζα θεμάτων φυσικής γενικής παιδείας.             Τράπεζα θεμάτων φυσικής προσανατολισμού.

Μια συλλογή ασκήσεων

Τest διάρκειας 45 min και διαγωνίσματα διάρκειας 3h για τον έλεγχο των γνώσεών σας.Παράλληλα με τα παραπάνω οι μαθητές μου εξετάζονται ανά τακτά διαστήματα στη θεωρία ( Α, Β θέμα ) με διαδικτυακά διαγωνίσματα κλειστού τύπου.